3.7 Focus Konstruksjon

Her er resultater fra gjennomlokkingsberegning i Focus Konstruksjon. Modellfil (krever 3D-lisens for å åpne) og rapport er vedlagt. Her er et lite sammendrag:

Concrete Strut Utilization: 88%, se kommentar under

  • u_0 = 1600 mm

  • u_1 = 3202 mm

  • u_out = 6449 mm

Hvis jeg har forstått det riktig, er «concrete strut utilization» utnyttelsesgraden man får fra punkt 6.4.5(3) i EN 1992-1-1. Denne utnyttelsesgraden på 88% blir ikke presentert i programmet for den aktuelle modellen fordi endelig kapasitetsutnyttelse for gjennomlokking blir 134% etter pkt 6.4.5(1). Vi viser bare den verste av gjennomlokkingskontrollene. Imidlertid gir Focus Konstruksjon mulighet til å modifisere faktoren k_max som brukes i pkt 6.4.5(1). Hvis k_max økes fra 1.5 til 2.3 eller større, får man fram utnyttelsesgraden på 88% fra pkt 6.4.5(3).

Beregningen er gjort i Focus Konstruksjon 21.3, utgitt i dag.

[Text fra Focus Software, 2020-09-24]